Mijn pronostiek voor de wedstrijd :

Wat is de jouwe?

Vul je pronostieken in op
prono.pickx.be

Downloaden

Wedstrijdreglement

Art. 1 Voorwaarden van de wedstrijd

Dit reglement legt de voorwaarden vast van de FIFA World Cup 2022 pronostiek wedstrijd georganiseerd door Proximus nv.

Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt dat deelnemers onvoorwaardelijk instemmen met dit reglement. Geen enkele betwisting terzake zal in aanmerking worden genomen. Het reglement is beschikbaar op prono.pickx.be/nl/home/rules

Art. 2 Verloop van de wedstrijd en toekenning van de prijs

De wedstrijd loopt van 20 november 2022 tot en met 18 december 2022.

Deelnemers dienen zich in te schrijven op www.pickx.be/prono en hun pronostieken voor verschillende parameters voor de matchen van de FIFA World Cup 2022 in te geven.

Elke correcte voorspelling levert punten op. Er zijn verschillende klassementen. De winnaars zijn diegenen die de meeste punten in een klassement hebben.

De prijzen worden bepaald op basis van de plaats in een klassement.

Deelnemers kunnen individueel spelen, maar ook teams maken of er lid van worden. Een deelnemer kan slechts deel uitmaken van maximaal 4 teams.

Puntenberekening

Hoe spelen?

Deelnemers dienen een pronostiek in te geven voor elke wedstijd van de FIFA World Cup.

De pronostiek van een wedstrijd is samengesteld uit:

Voorspelling van het wedstrijdresultaat: de deelnemer kiest een winnaar of een gelijkspel als eindresultaat van de reguliere speeltijd. In de knock-out fase wordt er geen rekening gehouden met extra-time.

Minuut van het eerste doelpunt: de deelnemer geeft een minuut op (van 1 tot 90) waarin volgens hem/haar het eerste doelpunt gescoord wordt. Indien de reguliere speeltijd langer dan 90 minuten duurt, en er in die periode voor het eerst gescoord wordt, zal de 90ste minuut als correcte uitslag worden beschouwd.

Pronostiek op welk team als eerste zal scoren: de deelnemer kiest welk team eerst zal scoren of dat er geen doelpunt gemaakt zal worden. In de knock-out fase wordt er geen rekening gehouden met extra-time.

Let op, vanaf de knock-out fase wordt geen rekening gehouden met verlengingen, wat betekent dat het behouden resultaat gebaseerd is op de score op het einde van de reguliere speeltijd. Deze regel is ook van toepassing op de eerste doelpuntenmaker (ploeg) of de minuut van het eerste doelpunt.

Hoe te winnen?

De winnaars per klassement worden bepaald op basis van de door hun behaalde punten.

Punten berekeningssysteem
 • Juiste wedstrijduitslag einde reguliere speeltijd: 20 ptn
 • Correcte eerste doelpuntenmaker (ploeg): 20 ptn bij juiste doelpuntenmaker (ploeg) - 5 ptn indien geen doelpunt.
 • Minuut van het eerste doelpunt: 20 punten indien correct. -1 pt voor elke minuut verwijderd van het juiste tijdstip. Indien meer dan 20 minuten verschil: 0 pt

Klassementen

De wedstrijd bestaat uit 9 klassementen: 6 individuele klassementen en 3 team klassementen. Het individuele klassement is gebaseerd op de individuele scores van de deelnemers. Het groepsklassement is gebaseerd op het totaal van de individuele scores behaald door de eerste 4 spelers van de groep.

1) Individuele klassementen
 • 1 klassement per matchdag in de eerste (groeps)fase (= 3 klassementen)
 • 1 klassement na de volledige groepsfase (= 1 klassement).
 • 1 klassement na de volledige tweede speelfase (namelijk na alle wedstrijden uit de 1/8ste finale, 1/4de en 1/2de finale (= 1 klassement).
 • 1 klassement waarin de resultaten van de eerste (groeps)fase en tweede fase worden opgeteld (= 1 klassement).

Totaal: 6 individuele klassementen

2) Team klassementen
 • 1 klassement voor de volledige eerste (groeps)fase
 • 1 klassement voor de volledige tweede knock-out fase (vanaf de 1/8ste finales tot en met de halve finales)
 • 1 klassement waarin de resultaten van de eerste volledige groepsfase en tweede knock-out fase worden opgeteld.

Totaal: 3 groepsklassementen

Individueel Prijzenpot

Per matchdag in de eerste (groeps)fase

Matchdag 1 / 2 / 3

 • 1e: Officieel shirt van de Rode Duivels (maat L)
 • 2e: Duoticket voor de wedstrijd België - Oostenrijk op 17/06/2023.
 • 3e: Supporterskits Rode Duivels (incl. 1 rugzakje, 1 sjaal, 1 vlag en 1 Rode Duivels kaartspel Cartamundi).
Na de eerste (groeps)fase (fase 1) of tweede (knock-out) fase (fase 2)
 • 1e: PlayStation 5
 • 2e: Officieel getekend shirt van de Rode Duivels (maat M of XL)
 • 3e: Voucher t.w.v. €100 te gebruiken in de RBFA webshop
 • 4e tot 6e: FIFA23 spel - PlayStation 5
 • 7e tot 10e: Duoticket voor de wedstrijd België - Oostenrijk op 17/06/2023.
 • 11e tot 100e: Proximus voucher €20 te gebruiken in Proximus shop
 • 101e tot 200e: Rode Duivels kaartspel Cartamundi
Finaal klassement (fase 1 + fase 2)
 • 1e: OPPO Reno 8 Pro smartphone
 • 2e: OPPO Reno 8 smartphone
 • 3e: OPPO Watch Free

Team Prijzenpot

Na de eerste (groeps)fase of tweede (knock-out) fase
 • 1e: 4x Red Devils Experience: bezoek aan het Proximus Basecamp (met toegang tot open training) op een nog te bepalen datum + tickets voor de wedstrijd België - Oostenrijk op 17/06/2023 met stadion tour.
 • 2e: 4x tickets voor de wedstrijd België - Oostenrijk op 17/06/2023.
 • 3e: 4x supporterskits Rode Duivels (incl. 1 rugzakje, 1 sjaal, 1 vlag en 1 Rode Duivels kaartspel Cartamundi)
Finaal klassement (fase 1 + fase 2)
 • 1e: 4x VIP tickets voor de wedstrijd België - Oostenrijk op 17/06/2023 met toegang tot Red Café.
 • 2e: 4x VIP tickets voor een Jupiler Pro League (toegang tot een match van de Jupiler Pro League in 2023 + catering). Tijd, datum en plaats worden doorgegeven van zodra de wedstrijdkalender van 2023 bekend is en op basis van beschikbare wedstrijden.
 • 3e: 4x tickets voor de wedstrijd België - Oostenrijk op 17/06/2023.

Winnaars zullen steeds verwittigd worden zo snel mogelijk na afsluiten van het klassement.

In het geval van stopzetting van een wedstrijd, zal het resultaat dat gecommuniceerd wordt door FIFA als eindresultaat gelden.

In het geval van een gelijkspel haalt de speler het die het eerst zijn scores heeft ingegeven.

Een speler kan slechts één prijs winnen:

 • wanneer hij de winnaar is in meerdere individuele klassementen per matchdag in de eerste (groeps)fase.
 • wanneer hij de winnaar is in meerdere individuele klassementen van de volledige eerste (groeps)fase en tweede (knock-out) fase.
 • wanneer hij de winnaar is in meerdere teamklassementen van fase 1 en fase 2.

Wanneer een speler meerdere keren in eenzelfde klassement wint, wordt de gewonnen prijs uit het eerste klassement automatisch toegewezen aan de deelnemer. De deelnemer verliest dan zijn recht op het winnen van een prijs uit één van de andere (zoals hierboven genoemd) gewonnen klassementen.

De prijs is ondeelbaar en dient aanvaard te worden, zoals deze wordt toegekend. In geen geval kan de prijs omgeruild worden tegen andere producten of speciën. De prijs is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.

Winnaars worden per mail verwittigd. Indien de winnaar niet reageert binnen 5 werkdagen, vervalt zijn recht op de prijs.

JOKER

Gedurende de hele competetie kan een speler 5 jokers inzetten om zijn punten te verdubbelen. Één joker per matchdag zal toegestaan worden. Deze is op vrijwillige basis in te zetten op een match naar keuze. Niet van toepassing tijdens de (halve) finales.

Art. 3 Deelnemingsvoorwaarden

De wedstrijd staat open voor iedereen, met uitzondering van alle personen die deelgenomen hebben aan de organisatie van de wedstrijd.

Deelnemers moeten minstens 16 jaar zijn. Deelnemers tot en met 18 jaar dienen over de uitdrukkelijke toestemming van 1 van hun ouders te beschikken om deel te nemen aan de wedstrijd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Proximus ervan uit dat deze toestemming heeft van zijn ouders. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen kan hem of haar op elk moment deelname aan de wedstrijd of de prijs worden ontzegd.

Elke deelnemer mag slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en dus slechts 1 account aanmaken. Proximus heeft het recht om winnaars te weigeren wanneer die niet stroken met de regels van het spel of wanneer ze ingaan tegen de geest van het spel. Indien er sprake is van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v een script, fictieve personen, meerdere / fictieve e - mailadressen, meerdere deelnames met verschillende accounts, het uitbuiten van een bug, etc.) kan Proximus een winnaar verwijderen en hem het recht op de prijs ontzeggen.

Art. 4 Identificatie

De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die deze laatste meedeelt.

Proximus kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is, omdat deze laatste foutieve of onvolledige gegevens meedeelt.

Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer.

Deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk dat hun naam gepubliceerd kan worden, zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding.

Art. 5 Aansprakelijkheid

Proximus is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan één van de wedstrijden.

Proximus kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, materiële, immateriële of lichamelijke schade, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de prijs. De winnaar zal zich in dat geval dienen te richten tot de producent van de prijs.

Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Proximus is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de Post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het eventueel versturen van prijzen.

Proximus kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien de wedstrijd gewijzigd, opgeschort of geannuleerd dient te worden, wegens sanitaire maatregelen (COVID-19), overmacht of redenen buiten haar wil.

Proximus kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen van welke aard ook of in geval van communicatieproblemen.

In geval van wedstrijd via het internet: deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding in van de eigenschappen van het internet, meer bepaald wat het technisch vermogen betreft evenals de antwoordtijd bij raadpleging, vraagstelling, overdracht van informatie, onderbrekingsrisico’s, en meer in het algemeen, risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie op het internet, het ontbreken van beveiliging van sommige gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Er kan geen enkele klacht bij Proximus worden ingediend betreffende die beperkingen.

Art. 6 Toestemming recht op afbeelding

Deelnemers stemmen uitdrukkelijk in met de publicatie van hun naam in geval van winst, zonder dat dit recht geeft op iets anders dan de wedstrijdprijs.

De winnaars stemmen er uitdrukkelijk mee in gefotografeerd en/of gefilmd te worden, zonder dat enige compensatie verschuldigd is, wanneer ze deelnemen aan evenementen die dankzij de wedstrijd gewonnen zijn (concerten, reizen, …). Zij stemmen er mee in dat dit materiaal door Proximus gebruikt kan worden voor de communicatie en/of promotie van producten en/of diensten van Proximus of het merk Proximus en door Proximus meegedeeld kan worden aan het publiek via verschillende communicatiekanalen, waaronder internet, sociale media accounts van Proximus, tv-uitzendingen, persmedia, … gedurende 6 maanden na het gewonnen evenement.

Art. 7 Privacy

De gegevens van persoonlijke aard die de deelnemers communiceren aan Proximus zullen opgeslagen worden in de databanken van Proximus (Albert II Laan 27, 1030 Brussel). Ze zullen gebruikt worden in het kader van de wedstrijd, en met akkoord van de deelnemer, in het kader van informatiecampagnes of de promotie van producten en diensten van Proximus. De account die de deelnemers creëren blijft geldig voor toekomstige pronostiekwedstrijden op prono.pickx.be. De gegevens worden behandeld overeenkomstig de privacy policy van Proximus (beschikbaar op www.proximus.be/privacy) die deelnemers informeert over hoe ze hun parameters inzake privacy kunnen aanpassen.

Art. 8 Toezicht en beslissingen

Proximus houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd.

In geval van deelname via een smartphone kunnen het merk achter het besturingssysteem van de smartphone (Apple, Google, …) en het merk van de smartphone niet worden beschouwd als sponsor of op enige wijze betrokken bij de wedstrijd.

Er worden in geen geval mondelinge, noch schriftelijke inlichtingen verstrekt.

Klachten in verband met deze wedstrijd moeten ten laatste binnen 10 werkdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd : Proximus nv, Koning Albert II-laan 27, te 1030 Brussel.

Ingeval van betwistingen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle rechten voorbehouden, Proximus, 10/10/2022

Ik speel!